Szépkorúak a világhálón – országos szakmai tanácskozás Pécsett

2014. május 29-30-án NetNagyi Klubunk egy szívélyes invitálásnak tett eleget. A pécsi Net-Nagyik Egyesület 10 éves születésnapját ünnepelte. Ez alkalomból Dr. Nemes Krisztina elnök a nekik helyet biztosító VOKE Vasutas Művelődési Házzal együtt egy nagyszerű programot szervezett. A kb. 200 fős rendezvényre az országban működő klubok tagjait is meghívták, köszönhetően a támogatóknak: MÁV Zrt., a Baranya Megyei Európai Információs Pont és Pécs város Önkormányzata. A vendégek az egész napos szakmai program mellett este egy közös, jó hangulatú vacsorán is részt vehettek, amelyet élőzene és tánc tett még hangulatosabbá. Szállást a Palatinus Hotelben foglaltak a távolról érkezőknek. Budapestről, Szegedről és Nagykanizsáról érkeztek még csoportok. Másnap egy belvárosi séta egészítette ki és tette emlékezetessé ezt a látogatást.

A tanácskozás szakmai részében 3 ülésszakon belül kb. 13 előadás hangzott el, amelyek rövidesen nyilvánosak lesznek a VOKE honlapján. A házigazdák nevében Szentgyörgyváry Péter, a VOKE igazgatója köszöntötte a vendégeket. Örömét fejezte ki, hogy 10 évvel ezelőtt ez az egyesület volt az első az országban, amely az idősek informatikai tudásának fejlesztése érdekében megalakult. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától Kővári János üdvözölte a résztvevőket. Dr. Nemes Krisztina egyesületi elnök előadásának a „Digitális esélyegyenlőség, életminőség javítása a számítógép segítségével a VOKE Vasutas Művelődési Házban” címet adta. Visszaemlékezését a klub világra jöttét megelőző időszakról indította, a 2000-ben startolt első informatika tanfolyammal. Mint hallhattuk, Pécsett is a felhasználóképzésből fakadó igények hívták létre az idős számítógépezők klubját. Tapasztalatok még nem voltak, adva volt azonban az időskorúak motiváltsága és elszántsága a tanulásra. Napjainkig 2.500 fő szerzett informatikai ismereteket a Net-Nagyik Egyesület szervezésében. Örömteli esemény, hogy a kurzusok résztvevői összetartó közösséggé váltak. Dr. Nemes Krisztina fontos célként jelölte meg egy internetes etikai kódex megalkotásának szükségességét, amelyhez a meghívott előadóktól is támogatást kért. A pécsi tapasztalatokról egyébként a harmadik ülésszak keretében még több előadásban is hallhattunk.

Dr. Nemes Krisztina

Ezt követően érkezett a pécsi egyesület tiszteletbeli elnöke, Dr. Kovács Kálmán egyetemi docens, egykori hírközlési és informatikai miniszter, aki már a kezdetekkor segítette az egyesületet tőle telhetően. Előadása „A jövő internete mindennapjaink szolgálatában” címmel hangzott el. 10 év tekintélyes idő egy ország, egy szervezet és egy ember életében is. Egy ilyen nevezetes évforduló alkalmat ad összehasonlítani a kezdeteket az eredményekkel, ugyanakkor elgondolkodni azon is, hogy mi lett volna, ha másként alakultak volna bizonyos események. Megemlékezett még a szintén 10 éves eMagyarország pont hálózatról, amelynek születésénél ő is ott bábáskodott. Beszélt még a tanítás és tanulás kölcsönhatásáról, valamint a generációk egymásra találásának fontosságáról is.

Dr. Kovács Kálmán

Őt Dr. Csepeli György szociálpszichológus egyetemi tanár, egykori IHM államtitkár követte. „Kiszervezve – behálózva. Az internet behatolása életünkbe” – e címmel és témával folytatódott a program. Mivel az internet az emberi kommunikáció egy evolúciós szintje, érdemes elemezni bizonyos jelenségeit. Előadásában beszélt a társadalmi hatások mellett az embereket érintő következményekről is: a függőségről, sebezhetőségről és kiszolgáltatottságról, amelyek éppúgy életünk részévé váltak, mint a világháló szinte korlátlan lehetőségei. Előadásában érintette a társadalmi egyenlőtlenségek felerősödését is, valamint az elektronikus térben előforduló kontrollvesztést, és a generációk egymástól történő távolodását.

Dr. Csepeli György

A második ülésszak első előadójaként Dr. Baráth Árpád egyetemi tanár következett. „Kreativitás és lelki egészség” című előadásának mondanivalója három fő téma köré szerveződött: 1. A kreativitás természetrajza, 2. Változások időskorban, 3. Az időskor lelki erőforrásai. Gondolataiból egyet ragadnék ki: szükségesnek látszik új öregedési szakaszokat megállapítani a korábbi meghatározásokhoz képest.

Dr. Kiss Attila és Dr. Böröcz István

Habár a közönség figyelme ennyi előadás után általában lankadni szokott, Dr. Kiss Attila és Dr. Böröcz István PHD hallgatók közös előadása láthatóan mindenkit felélénkített. „Személyes adataink védelme a virtuális világban” címmel egy meglepetésekben és megdöbbentő részletekben gazdag előadást hallhattunk. Elsőként egy áttekintést hallhattunk a személyes adatról, amely XXI. század olajává vált, és amelynek gyűjtésében igen sokan érdekeltek. Ennek kapcsán szükségképpen szóba került az állami szervek által a polgárokról összegyűjtött, és egymással összekapcsolható információk sokasága is. Az emberek megfigyelése ugyanakkor nemcsak digitális lábnyomainkon keresztül történik, hanem látható, és egyre modernebb kamerák tucatjai mellett akár helikopterről arcfelismerést lehetővé tevő nagyfelbontású technikával, vagy akár egy próbababa szemüregébe helyezett miniatűr eszköz segítségével. Ezt követően a személyes adatok jogi védelméről következett egy fontos ismertető, majd a privát szféránk és adataink elleni számítógépes bűncselekményekből hallhattunk néhány szemléletes példát.

A második ülésszakot Szabó Kitti előadása zárta, aki a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet képviselte. Előadásában a TÁMOP 2.1.2 Tudásod a jövőd projektjének eredményeiről, aktuális adatairól beszélt.

A harmadik ülésszak a jó gyakorlatok bemutatása jegyében telt Pécsről, Tatabányáról és Budapestről érkezett előadókkal. Elsőként a VOKE Vasutas Művelődési Ház egykor igazgatója, Molnár Géza emlékezett vissza a számítógépes képzésekkel kapcsolatos kezdeti ügyekre, céljaikra, gondjaikra, eredményeikre. Kocsis Károlyné, Szerdahelyi Henrik és Vas Kálmán szintén a pécsi gyakorlatot mutatta be. A budapesti Ezüstnet Egyesület részéről Takács Márta elnök egy képes beszámolóval idézte fel a budapesti klub történetének néhány epizódját a számítógépes oktatásoktól a kulturális programokon át egészen a kirándulásokig. Ez az egyesület 2007-ben jött létre a Budapesti Művelődési Központon belül a Kattints rá Nagyi! tanfolyamot elvégzett hallgatók számára.

Takács Márta

Végezetül saját előadásomról szólnék, amely a tatabányai NetNagyi Klub bemutatását célozta meg. Ebben nagyon röviden áttekintést adtam a klub születéséről és életének meghatározó mérföldköveiről, eredményeiről. Felsoroltam a tagjainkat érdeklő és a klubtalálkozókon elhangzott témákat.  Említettem az utóbbi évek tudásmegosztási gyakorlatának eszközeit is, amelynek segítségével kizárólag a klubtagokkal és alkalmi vendégeinkkel osztjuk meg az előadások háttéranyagait − a honlapon való közzététel nélkül. Kitértem még a klubhoz kapcsolódó webhely létrejöttére és látogatottságára is. Érdekességként bemutattam egy fotómontázst, amely nagyvonalakban a klub logóját mutatja, mozaikdarabkái azonban a klub 7 évének valamennyi eseményfotóiból készült egy szoftver segítségével.  Ez a nagyfelbontású kép láthatóvá teszi a cellaképeket is, ezért szórakoztató, egyben nosztalgikus időtöltés áttekinteni teljes tartalmát az érintettek számára.

Szilassi Andrea

Az elhangzottak alapján világossá vált, hogy létezzenek bármilyen szervezeti formában is az ilyen jellegű klubok és egyesületek, de létrejöttük és létezésük oka mindenhol ugyanabból a tényezőből fakad: szűnni nem akaró igény a továbbképzésekre, a folyamatos tanácsadásra. Ezt szerencsésen alapozta meg a második ezredfordulót követő pályázati források sora, amely elősegítette és ösztönözte a kulturális intézményeket a felhasználóképzések megszervezésére. A klubok, egyesületek működése azonban csupán ott lehetett folyamatos, és kizárólag ott maradhatott fenn, ahol önkéntesek is jelentős mértékben hozzájárultak a feladatok megvalósításához. A seniornet klubok működésének jótékony hozadéka a digitális írástudás kultúrájának terjesztésén túl, hogy erős és összetartó helyi közösségek jöttek létre. Ezek az emberi kapcsolatok az IT világán túl is terjeszkedtek, és más területeken is életképesnek bizonyultak.

.

Leave a Reply